Uslovi korišćenja

Pregled

Pristupanjem ovom website-u ili bilo kojoj od njegovih podusluga, kojim se može pristupiti iz www.mtrxpools.com, slažete se da ćete postupati u saglasnosti sa uslovima korišćenja ovog website-a i da ste vi odgovorni za postupanje u skladu sa bilo kojim primenljivim lokalnim zakonom. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, zabranjeno vam je da pristupite ovom sajtu. Materijali sadržani u ovom website-u su zaštićeni zakonom o autorskim pravima i žigovima.

Dozvola za korišćenje

Imate dozvolu da privremeno preuzmete jednu kopiju materijala sa Matrix pools website-a za lični, ne-komercijalni tranzitni prikaz. Ovo je davanje dozvole za korišćenje, a ne prenos vlasništva i pod ovom dozvolom ne možete da:

  • izmenite ili iskopirate materijale;
  • koristite materijale za bilo kakvu komercijalnu svrhu ili za bilo kakav javni prikaz;
  • pokušate da odradite obrnuti inžinjering na bilo kojem softveru sadržanom na Matrix pools website-u.
  • uklonite bilo koja autorska prava ili druge vlasničke beleške iz materijala; ili
  • prenos materijala na drugu osobu ili „preslikavanje“ materijala na bilo kojem drugom serveru.

Ovo omogućava Matrix pools-u da raskine saradnju nakon kršenja bilo kojih od ovih ograničenja. Nakon prestanka saradnje, vaše pravo pregledanja će takođe biti ukinuto i trebali biste da uništite sve preuzete materijale koji su u vašem posedu bez obzira da li je materijal u odštampanom ili elektronski formatu.

Odricanje od odgovornosti

Svi materijali na Matrix pools website-u su prikazani „takvi – kakvi su“. Matrix pools ne daje nikakve garancije, bilo izražene, ili podrazumevane i stoga negira sve ostale garancije. Nadalje, Matrix Pools ne daje nikakve izjave u vezi sa tačnošću ili pouzdanošću korišćenja materijala na svojem website-u ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takve materijale ili bilo je website-ove povezane sa ovim website-om.

Ograničenja

Matrix pools ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja će nastati upotrebom ili nemogućnošću korišćenja materijala na website-u Matrix Pools, čak i ako je Matrix Pools ili njegov ovlašćeni predstavnik obavešten, usmeno ili pismeno o mogućnosti nastanka takve štete.

Revizije i štamparske greške

Materijali koji se pojavljuju na Matrix Pools website-u mogu imati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Matrix Pools ne garantuje da su svi materijali na ovom website-u tačni, kompletni ili ažurni. Matrix pools može da promeni materijale koji se nalaze na njegovom website-u u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Matrix pools nema nikakvu obavezu za ažuriranje materijala.

Veze (linkovi)

Matrix pools se ne obavezuje da pregleda sve veze (linkove) povezane sa njegovim website-om i nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sajta. Prisustvo bilo kakve veze ne podrazumeva i njeno odobrenje od strane Matrix pools website-a. Korišćenje bilo kojeg povezanog website-a je na vlastitu odgovornost korisnika.

Uslovi korišćenja izmena na website-u

Matrix pools može da koriguje ove uslove korišćenja za svoj website u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Korišćenjem ovog website-a saglasni ste da budete obaveženi trenutnom verzijom ovih uslova korišćenja.

Vaša privatnost

Molimo vas da pročitate našu polisu privatnosti.

Nadležno pravo

Svaki zahtev prema Matrix Pools website-u biće regulisan zakonima RS, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.